OBJEDNÁVKA

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ CEZ FORMULÁR:

Krok 1 : Nezáväzná objednávka
Všetky polia označené hrubým písmom  sú povinné.
Do poľa Text objednávky vpíš svoju objednávku vo
formáte : názov VÝROBKU / FARBA / množstvo ks, popr. m2 x CENA ZA JEDNOTKU **
Ak máte k dispozícii zľavový kód, tak napíšte do kolónky ZĽAVOVÝ KUPÓN
** viď.cenník
Odošlite objednávku na nezáväznú objednávku stlačením ikony POŠLI .
Krok 2 : Kontrola
Skontrolujeme obsah objednávky.
Ak je všetko v poriadku, pokračujte v bode 3.
Krok 3 : Info
Môžeme Vás informovať o cenách a termínoch vyhotovených telefonicky / poštou / v prípade záujmu Vám zašleme záväznú objednávku aj s obchodnými podmienkami / e-mailom /, ktoré stačí vypísať a poslať naspäť.
Krok 4 : Potvrdenie objednávky
Objednávka je nezáväzná, pokiaľ nebude vyplatená záloha 50% z celkovej sumy / popr. 70% pri atype, alebo vo farbe / - č.ú .: SKSK64 1100 0000 0029 4212 6431 , ako Variabilný symbol uveďte "číslo faktúry - Vám bude pridelené" a dodávateľ písomne ​​nepotvrdí e-mailom objednávku.
Po zaplatení zálohy a potvrdenia z našej strany je platná a záväzná objednávka pre obe strany.

POZOR! ak sa Vám nepodarí odoslať objednávku cez objednávku, objednávku realizujte prostredníctvom e-mailu: buto@centrum.sk